Inici El Gremi Funcions Serveis i Beneficis Difusió Contacta 938 582 744

Funcions

FUNCIÓ REPRESENTATIVA I INSTITUCIONAL: GEIC és una veritable plataforma sectorial visible que ens representa a tots; des dels centres de reforç escolar, escoles d’idiomes i empreses d’ensenyament a l’estranger. De qualsevol mida i en qualsevol lloc de Catalunya. Fem sentir la vostra veu davant les administracions, les centrals sindicals, els organismes empresarials i d’altres entitats públiques i privades.

FUNCIÓ DE LOBBY: Estem sempre disposats a intervenir en defensa dels interessos generals del sector de la formació no reglada com a lobby o grup de pressió de referència enfront de les disposicions que afecten al col·lectiu. Alguns temes clau com la negociació del conveni col·lectiu, així com en el debat del calendari i horari d’obertura. També proposa l’establiment de mesures contra la competència deslleial, lluitant contra fenòmens molt perjudicials pel sector, entre altres aspectes importants pels agremiats.

FUNCIÓ COHESIONADORA: Fomentem les relacions entre els membres del sector i desenvolupem mecanismes de solidaritat i cooperació. És el lloc de trobada on l’agremiat pot aportar els seus problemes, suggeriments i queixes per tractar de solucionar els problemes, fent una pressió comú.

FUNCIÓ DINAMITZADORA I DE PROMOCIÓ: Actuem com a entitat de visualització i dinamització del sector i de difusió de la seva activitat, tot endegant campanyes de promoció. També contribuïm a la creació de llocs de treball i riquesa econòmica posant en marxa una Borsa de treball.

FUNCIÓ DE SUPORT I ACOMPANYAMENT: Donem suport i assessorament a tots els nostres associats en totes les matèries que li preocupen, assistint-lo davant qualsevol problema o dubte.

FUNCIÓ FACILITADORA DE SERVEIS: El GEIC oferiex tot un seguit de serveis que beneficien de forma transversal a tot el sector, així com també es facilita als negocis a nivell particular amb preus avantatjosos. Gràcies a les economies d’escala que proporcionen una més gran capacitat de compra i negociació, podrem gaudir d’altres beneficis des de l’assessorament puntual fins a l’execució integral en diferents àmbits.

FUNCIÓ INFORMATIVA I DIFUSORA: Donem una informació complerta de l’actualitat de l’ensenyament i la formació a Catalunya, facilitant la dinamització de les nostres activitats i l’actualització contínua del nostre sector i dels nostres professionals.

FUNCIÓ FORMATIVA I COACHING: Fem créixer el nostre sector en la formació en matèries específiques per millorar la competitivitat i la gestió de qualsevol negoci d'una banda, i proveïm d'eines de coaching i d'acompanyamnet para ser millors comunicadors i assolir amb èxit els nostres objectius.