Loader

El Gremi

QUÈ ÉS?

El Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya (GEIC) és l’associació que representa els centres de formació privats de Catalunya. És el lobby de referència en la defensa dels interessos del sector, així com l’interlocutor entre els negocis i la resta d’actors implicats. És la veu consensuada dels agremiats expressada mitjançant mecanismes interns de participació.

El GEIC neix com una forma natural de representació dels professionals del sector i de defensa dels interessos -individuals i col·lectius- dels centres de formació privats davant de les administracions, les institucions i la competència deslleial. Posem al teu abast serveis especialitzats i tota la informació necessària per a dinamitzar el teu centre de formació i el conjunt del sector de l’ensenyament.

MISSIÓ

  • Representar els seus associats davant dels diferents estaments institucionals
  • Defensar els interessos globals del sector de la formació privada
  • Oferir serveis atractius que responguin a les necessitats dels negocis i els permetin ser més competitius
  • Ser plataforma d’intercanvi, de debat i d’informació de tot el que s’esdevé en el nostre sector

FUNCIONS

Funció representativa i institucional

El GEIC és una veritable plataforma sectorial visible que ens representa a tots: escoles d'idiomes, centres de reforç escolar i empreses d'ensenyament a l'estranger. De qualsevol mida i a qualsevol lloc de Catalunya. Fem sentir la vostra veu davant les administracions, les centrals sindicals, els organismes empresarials i d'altres entitats públiques i privades.

Funció de lobby

Estem sempre disposats a intervenir en defensa dels interessos generals del sector de la formació no reglada com a lobby o com a grup de pressió de referència enfront de les disposicions que afecten el col·lectiu, alguns exemples clau de les quals han estat la negociació del conveni col·lectiu, el debat del calendari laboral o la fixació de l'horari lectiu. També proposem l'establiment de mesures contra la competència deslleial i lluitar contra fenòmens molt perjudicials per al sector, entre altres aspectes de vital importància per als agremiats.

Funció cohesionadora

Fomentem les relacions entre els membres del sector i desenvolupem mecanismes de solidaritat i cooperació. És el lloc de trobada on l'agremiat pot exposar la seva problemàtica, fer suggeriments i formular queixes a fi d'intentar resoldre-les, sempre fent una pressió en comú.

Funció dinamitzadora i de promoció

Actuem com a entitat de visualització i dinamització del sector i de difusió de la seva activitat, tot endegant campanyes de promoció. També contribuïm a la creació de llocs de treball i de riquesa econòmica posant en marxa una borsa de treball.

Funció de suport i acompanyament

Donem suport i assessorament als nostres associats en totes les matèries que els preocupen i els assistim davant de qualsevol dubte o consulta.

Funció facilitadora de serveis

Oferim tot un seguit de serveis que beneficien el nostre sector de forma transversal. També donem suport a les iniciatives d'emprenedoria formativa en l'àmbit dels idiomes amb preus avantatjosos. Gràcies a les economies d'escala que proporcionen una major capacitat de compra i de negociació podrem gaudir d'altres beneficis, des de l'assessorament puntual fins a l'execució integral en diferents àrees.

Funció informativa i difusora

Donem una informació completa de l'actualitat de l'ensenyament i de la formació a Catalunya, i facilitem alhora la dinamització de les nostres activitats i l'actualització contínua del nostre sector i dels nostres professionals.

Funció formativa i coaching

Fem créixer el nostre sector en la formació en matèries específiques per a millorar la competitivitat i la gestió de qualsevol negoci i proveïm eines de coaching i d'acompanyament per a ser millors comunicadors i assolir els nostres objectius amb èxit.

INFORMACIÓ INTEGRAL DEL SECTOR

Tenim una visió àmplia i transversal de la situació del sector de manera que podem oferir dades sobre el mercat i sobre les tendències i els canvis que està experimentant. Així mateix, difonem qualsevol informació que pugui ser d’interès per als associats: estudis, informes, comparatives d’altres gremis, bones pràctiques, formació online, etc.

SUSCRIU-TE al nostre NEWSLETTER!

All Rights Reserved © GEIC | Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya
Diseny i programació web per Projectes a Internet