Loader

Nivell Superior: Empodera't amb Canva

Nivell Superior: Empodera't amb Canva


Nivell Superior: formació de 2h 30 minuts, per persones que saben usar la plataforma, però que no l’han integrat en el seu dia a dia laboral de forma òptima, no l’han usat per treballar en equip i volen saber realitzar contingut dinàmic.

Destinataris

Va adreçat a personal docent.

Objectius

- Assolir aquelles competències claus necessàries per a usar la plataforma Canva de forma eficient i adaptada a les necessitats professionals pertinents.

- Conèixer totes les possibilitats professionals que ens ofereix la plataforma.

- Saber desenvolupar-se de forma òptima a la interfície.

- Aprendre a dissenyar qualsevol element gràfic que desitgem.

- Treballar d'acord amb una línia de disseny uniforme.

- Fomentar l’autoaprenentatge, ja que la pràctica és la base per assolir els objectius professionals que es plantegin.

Continguts

1. Resum introducció de conceptes Claus anteriors.

2. Bones pràctiques d’Organització i planificació de continguts.

3. Introducció al Branding bàsic i la seva aplicació al Canva.

4. Introducció a l’ús d’animacions i vídeos.

5. Exemple de creació avançada mitjançant plantilla.

6. Treballar en equip/grup/classe a la plataforma.

7. Explicació del cas pràctic final.

8. 20 minuts per respondre dubtes i preguntes. Fotos

Observacions

Recursos emprats: PDF amb l'índex de la formació i recull de la tasca final del curs.

 

SUSCRIU-TE al nostre NEWSLETTER!

All Rights Reserved © GEIC | Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya
Diseny i programació web per Projectes a Internet